HR | EN
Penjah se i vidjeh mnoštvo raznolikosti endemskih i reliktnih oblika...
Dr. fra Jure Radić
Nalazite se > O parku > Ustrojstvo

Ustrojstvo

Unutarnje ustrojstvo Javne ustanove «Park prirode Biokovo», opis poslova i način rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ustanove.

Ustrojstvene jedinice Javne ustanove "Parka prirode Biokovo" su:

Ured ravnatelja


Ravnatelj: Slavo Jakša, prof. geografije i povijesti
E-mail: slavo.jaksa@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 616 924

U uredu ravnatelja obavljaju se administrativni i stručni poslovi za ravnatelja, protokolarni
poslovi, poslovi u svezi odnosa sa sredstvima javnog priopćavanja, poslovi u svezi kontakata i komunikacija sa tijelima državne uprave i lokalne samouprave, te drugim pravnim i fizičkim osobama, poslovi evidencije i pohrane povjerljive pošte, kao i drugi stručni i administrativni poslovi u svezi s radom ravnatelja.

Služba općih i zajedničkih poslova


Voditelj: Jozo Bekavac, dipl. oec.
E-mail: jozo.bekavac@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 616 924
Mob: +385(0)99 214 0176

Vodič II. vrste: Vedrana Vela Puharić, ing. preh. teh.
E-mail: vedrana.velapuharic@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 616 924
Mob: +385(0)99 214 0173

Služba općih i zajedničkih poslova obavlja administrativne, kadrovske, pravne, financijske, knjigovodstvene i računovodstvene poslove, brine se o organizaciji sjednica upravnog vijeća, poslove oko nabave materijala i sitnog inventara, te poslove oko održavanja i čišćenja poslovnih prostorija Ustanove.

Služba stručnih poslova zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode

Stručni voditelj: -
E-mail: -
Tel.: +385(0)21 616 924
Mob: +385(0)99 228 6396

Viša stručna savjetnica geolog: Ksenija Protrka, prof. geologije i geografije
E-mail: ksenija.protrka@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 625 136
Mob: +385(0)99 214 0174

Stručni savjetnik geolog: Hrvoje Škrabić, dipl.ing. geol.
E-mail: hrvoje.skrabic@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 625 136
Mob: +385(0)99 214 0132

 

Viša stručna savjetnica biolog - ekolog: Ivana Gabrić, dipl. ing. biol.
E-mail: ivana.gabric@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 625 136
Mob: +385(0)99 214 0175

 

Stručna suradnica za projekte: Nataša Batošić Joskić, dipl. ing. biologije i ekologije mora
E-mail: natasa.batosic@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 625 136
Mob: +385(0)99 214 0178


Služba stručnih poslova zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode; obavlja stručne poslove koji se odnose na zaštitu, očuvanje, promicanje i korištenje Parka prirode, posebno poslove u svezi izrade plana upravljanja, programa zaštite, očuvanja, korištenja i promicanja Parka prirode, njegove provedbe, praćenja stanja krajobraza te živog i neživog svijeta u Parku prirode, brigu o kapitalnim ulaganjima u parku prirode u svezi zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja parka prirode kao i druge stručne poslove.

Služba čuvara prirode

Glavni čuvar prirode: Stipe Srzić, dipl. ing. agronomije
E-mail: stipe.srzic@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 616 924
Mob: +385(0)98 933 1341

 


Čuvar prirode I vrste : Ante Bulić, dipl. ing. kem. teh.
E-mail: ante.bulic@pp-biokovo.hr
Tel.: +385(0)21 616 924
Mob: +385(0)98 933 1354

Služba nadzora obavlja poslove nadzora u Parku prirode u svezi primjene Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu u Parku prirode Biokovo. Radi provođenja poslova nadzora služba provodi odgovarajući upravni postupak te poduzima zakonom propisane mjere protiv osoba koje su povrijedile zakon ili Pravilnik o unutarnjem redu. U okviru nadzorne službe obavljaju se i poslovi zaštite od požara.

Tehnička služba

Voditelj: Ante Šarić
Tel.: +385(0)21 616 924
Mob: +385(0)99 214 0171

Tehničar: Mladen Mlikota
Tel.: +385(0)21 616 924
Mob: +385(0)98 901 0241

Tehnička služba obavlja stručne i tehničke poslove u svezi održavanja objekata i opreme, održavanja vozila i opreme, održavanja prometnica i putova u Parku prirode koji su u nadležnosti Ustanove, poslove uklanjanja i odvoza smeća kao i druge tehničke poslove.