HR | EN
Penjah se i vidjeh mnoštvo raznolikosti endemskih i reliktnih oblika...
Dr. fra Jure Radić
Nalazite se > O parku > Upravno vijeće

Upravno vijeće

Preuzimanja

Zapisnik sa X virtualne sjednice UV-aZapisnik sa XXII sjednice UV-aZapisnik sa XXVII sjednice UV-aZapisnik sa XXVIII sjednice UV-aPoziv za I sjednicu Upravnog vijećaZaključci I sjednice Upravnog vijeća JU PPBPoziv za II sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“Poziv za III sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“Odluka o prihvaćanju rebalansa finacijskog plana za 2016. godinuPoziv za IV sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“Zapisnik sa II sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Zapisnik sa III sjednice Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Poziv za V sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“Poziv za VI sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“Poziv za VII sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“Poziv za VIII sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove „Park prirode Biokovo“Poziv za I sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Poziv za II sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Poziv za III sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Poziv za IV sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Poziv za V sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Poziv za VI sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Poziv za VIII sjednicu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"