HR | EN
Penjah se i vidjeh mnoštvo raznolikosti endemskih i reliktnih oblika...
Dr. fra Jure Radić

Natječaji i oglasi

Preuzimanja

Natječaj za prijem sezonskih radnika za 2016 godinuNatječaj za Stručnog suradnika za vođenje projekataNatječaj za prijem sezonskih zaposlenika/ca u radni odnos za 2017. godinuNatječaj za stručnog voditelja JU PPBNatječaj za prijem sezonskih zaposlenika/ca u radni odnos za 2018. godinuNatječaj za prijem stručnog suradnika – ice za praćenje i provođenje projekata na određeno vrijemeNatječaj za prijem Rukovoditelja-ice protupožarne zaštite I. Vrste na određeno vrijeme od jedne godineNatječaj za prijem Rukovoditelja-ice promidžbenih aktivnosti I. Vrste na određeno vrijeme od jedne godineObavijest kandidatima koji su dostavili molbe po raspisanom natječaju za Rukovoditelja odsjeka promidžbenih aktivnosti u JU PP BiokovoOdluka o poništenju natječaja za prijem Rukovoditelja-ice promidžbenih aktivnosti I. Vrste na određeno vrijeme od jedne godineNatječaj za prijem sezonskih zaposlenika/ca u radni odnos za 2019. godinuNatječaj za prijem Rukovoditelja-ice odjela općih i zajedničkih poslova na određeno vrijeme do povratka djelatnika Ustanove s bolovanjaNatječaj za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode BiokovoDopuna natječaja za imenovanje ravnatelja/ice Javne ustanove Park prirode BiokovoNatječaj za prijem rukovoditelja/ice odsjeka protupožarne zaštite I. vrste na neodređeno vrijemeNatječaj za prijem čuvara prirode I. vrste na neodređeno vrijemeObavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za prijam u radni odnos rukovoditelj/ica odsjeka protupožarne zaštite i. Vrste, 1 izvršitelj na neodređeno vrijemeObavijest o izboru kandidata po javnom natječaju za prijam u radni odnos čuvar prirode i. Vrste, 1 izvršitelj na neodređeno vrijemeNatječaj za voditelja Službe stručnih poslova zaštite, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode BiokovoNatječaj za Stručnog suradnika/ice geologa I. vrste na određeno vrijeme do povratka djelatnika na radno mjestoNatječaj za prijem sezonskih zaposlenika/ca u radni odnos za 2021. godinuNatječaj za prijem sezonskih zaposlenika/ca u radni odnos za 2021. godinu