HR | EN
Penjah se i vidjeh mnoštvo raznolikosti endemskih i reliktnih oblika...
Dr. fra Jure Radić
Nalazite se > O parku > Akti ustanove

Akti ustanove

Dokumenti

Preuzimanja

Odluka o prometnom redu u Parku prirode "BiokovoProvođenje nadzora u Parku prirode "BiokovoOdluka o obavljanju rekreativnih aktivnosti u Parku prirode "BiokovoPravilnik zaštite od požaraStručna podloga zaštite prirode za prostornu i plan područja posebnih obilježja Parka prirode "BiokovoKnjiga sažetaka sa Znanstveno - stručnog skupa "Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. stoljećuPravilnik o plaćama i naknadamaPravilnik o zaštiti na raduPravilnik o radu Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2014. godinuIzvješće o provedbi Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2013. godinuSuglasnost MZOIP-a na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2014. godinuPravilnik o plaćama i naknadamaIzvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacimaFinancijski plan za 2015.-2017. godinu za redovnu i programsku djelatnostIzvješće o provedbi Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2013. godinuGodišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2014. godinuIzvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2014. godinuOdluka o udruživanju u Zajednicu ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode HrvatskeOdluka o usvajanju prijedloga Ugovora o osnivanju Zajednice ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode HrvatskeIzvješće o provedbi Godišnjeg programa za 2014. godinuGodišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2015. godinuStatut Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Prostorni plan "Parka prirode Biokovo"Pravilnik o radu Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Financijski plan za 2016.-2018. godinu za redovnu i programsku djelatnostIzvješće o ostvarivanju plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ za 2015. godinuGodišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode „Biokovo“ za 2016. godinuIzvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 2015. godinuUpitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika za 2015. godinuRebalans prihoda i rashoda za 2016. godinuPoslovnik o radu Upravnog vijeća Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2017. godinuFinancijski plan za 2017.-2019. godinu za redovnu i programsku djelatnostFinancijsko izvješće za 2016/1PRRAS 01.01.2016. do 31.12.2016.Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o raduIzvješće o provedbi Godišnjeg programa za 2016. godinuUpitnik o fiskalnoj odgovornosti za obveznike utvrđene u registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika za proračunsku godinu 2016.Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2016Prijedlog Plana upravljanja Parka prirode Biokovo za razdoblje 2017. - 2026.Odluka Upravnog vijeća JU PPB o usvajanju Prijedloga Plana upravljanja Parka prirode BiokovoPlan upravljanja Parkom prirode "Biokovo" 2017/2026Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registratutrnog gradivaPravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i uslugaGodišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2018. godinuBilješke uz financijska izvješća za 2017.g.Financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2017. do 31.12. 2017.gIzvješće o provedbi Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2017. godinuPravilnik o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Park prirode Biokovo“Rebalans proračuna Javne ustanove "Park prriode Biokovo" za 2018. godinuFinancijski plan za 2019. godinu za redovnu i programsku djelatnostGodišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Parka prirode Biokovo za 2019. godinuIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. – 31. prosinac 2018.Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2018. godineIzvješće o provedbi Godišnjeg programa za 2018. godinuPrijedlog "Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima Parka prirode Biokovo“Rebalans financijskog plana prihoda za 2019. godinuPlan prihoda proračuna za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinuIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2019. – 31. prosinac 2019.Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2019. godinePravilnik o doniranju Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Pravilnik o sponzoriranju Javne ustanove "Park prirode Biokovo"Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinuIzjava o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinuIzvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinuIzvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.Bilješke uz financijska izvješća na dan 31.12.2020. godineOdluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podatakaPravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podatakaOdluka o promjeni Plana nabave za 2020. godinuIzmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinuPlan nabave Javne ustanove "Park prirode Biokovo" za 2021. godinuPlanovi nabave i registri Ugovora JU PP Biokovo - poveznicaObrazac za sudjelovanje u izradi financijskog plana proračunskog korisnika za razdoblje 2022.-2024.