HR | EN
Prođoh kroz iskonsku ljepotu bukava, jela i odmorih se.
Dr. fra Jure Radić

Životinjski svijet

Na temelju dosadašnjih istraživanja može se zaključiti da je životinjski svijet Biokova osebujan i raznolik mada je na žalost još uvijek nedovoljno istražen. Na području Biokova zadržao se veliki broj endema i tercijarnih relikata zahvaljujući činjenici da je smješteno u dijelu Europe koji tijekom tercijara nije bio u većoj mjeri zahvaćen oledbom.

Želite znati više?

Životinjski svijet Biokova (.pdf dokument)