HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Formiranje Lokalne Akcijske Grupe na području Parka prirode Biokovo – LAG

U četvrtak, 19. travnja 2012. godine u prostorijama Grada Makarske, održan je radni sastanak o mogućnosti osnivanja Lokalne akcijske grupe – LAG-a na području općina i gradova koje obuhvaća Park prirode Biokovo tj. područje 8 općina (Zagvozd, Šestanovac, Zadvarje, Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Gradac) i 2 grada (Makarska i Vrgorac).

Na radnom sastanku je dogovoreno konstituiranje LAG-a, koji bi putem „buttom-up“ pristupa, tj. djelovanja odozdo prema gore, realizirao zajedničke projekte ovog područja. Zaključeno je kako će svaki od prisutnih predstavnika općine ili grada osigurati kontakte jednog djelatnika koji će raditi na formiranju LAG-a, a uskoro će se pozvati i predstavnik Ministarstva poljoprivrede da pripremi i održi prezentaciju o Lokalnim akcijskim grupama LAG-ovima za gospodarstvenike, civilno društvo, lokalnu samoupravu i javne ustanove. U sklopu sastanka, Katarina Šuta, voditeljica Pododsjeka za ribarstvo i ruralni razvoj Splitsko-dalmatinske županije, prisutnima je održala prezentaciju programa LEADER i LAG – lokalna akcijska grupa.

Stvaranje lokalnih partnerstva, nazvanih lokalne akcijske grupe (LAG), započinje povezivanjem lokalnih dionika iz sva tri sektora – javnog, privatnog i civilnog. LAG-ovi su originalan i važan dio pristupa LEADER. Zadatak im je izrada lokalnih razvojnih strategija te usmjeravanje i praćenje njihove provedbe uključujući korištenje sredstava potpore.